Proiectul ”Aplicație integrată privind managementul deșeurilor in județul Bihor”, cod Sipoca/Mysmis 939/151249

Necesitatea proiectului, obiectivele și generalități

Având în vedere unul dintre obiectivele înființării ADI ECOLECT GROUP, respectiv promovarea și implementarea in comun a unor programe de înființare, eficientizare și/sau dezvoltare a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților, precum și necesitatea gestionării eficiente a relațiilor dintre populație, ADI, operatorii de salubritate și autoritățile locale, se impune utilizarea unor instrumente moderne și la îndemâna tuturor. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) pentru perioada 2021-2025, prevede:

 1. prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deșeurilor în linie cu ierarhia deșeurilor (prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operațiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea energetică; eliminarea);

 2. dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

 3. creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri și cu unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile;

4. promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje, precum și a celorlalte categorii de deșeuri;

 5. reducerea impactului produs de carbonul generat de deșeuri;

6. încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru deșeurile care nu pot fi reciclate;

 7. organizarea bazei de date la nivel național și eficientizarea procesului de monitorizare;

 8. implementarea conceptului de „analiză a ciclului de viață” în politica de gestionare a deșeurilor.

 Pentru îmbunătățirea serviciilor către populație și sectorul de afaceri prin această strategie se propun ca direcții de acțiune:

susținerea inițiativelor care responsabilizează populația pentru a reduce, a reutiliza, a recicla și a valorifica deșeurile din gospodării;

– colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru creșterea eficienței și calității deșeurilor colectate, făcându-le mai ușor de reciclat și valorificat;

 – colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și sectorul de afaceri pentru îmbunătățirea sistemelor de colectare separată și tratare a deșeurilor.

În acest context și ținând seama de atribuțiile și scopul înființării ADI ECOLECT GROUP proiectul de față propune realizarea unei aplicații integrate pentru managementul eficient al deșeurilor la nivelul județului Bihor; conștientizarea și informarea populației în legătură cu deșeurile menajere si reciclabile e foarte importantă in zilele noastre, fiindcă România – fiind stat membru al UE , are foarte multe ținte legate de deșeurile care trebuie atinse.

Prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNPGD) au fost stabilite măsuri de prevenire a generării deșeurilor cu aplicabilitate la nivel național. Sunt prezentate în continuare măsurile și acțiunile de prevenire care cad în responsabilitatea autorităților județene.

Măsuri pentru deșeurile menajere și similare

Sunt propuse la nivel național cinci seturi de măsuri:

– Implementarea instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”

– Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeșeurilor

– Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025

– Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite

– Introducerea în programa școlară pentru învățământul preuniversitar de tematici cu privire la prevenirea generării deșeurilor menajere

Tinta de reciclare in anul 2021 s-a ridicat la 65% (din deșeurile generate de populație), din care biodeșeurile reprezintă o mare parte dintre acestea, totodată și ambalajele reprezintă un volumul consistent.

În situația deșeurile reciclabile, care se colectează separat, reprezintă între 5-13% din totalul deșeurilor (date statistice din anul 2020 în județul Bihor – variază la nivel de UAT), fapt care generează costuri semnificative pentru UAT-uri, acestea constituind costuri suplimentare indirect și pentru populație.

 Acest procent în anii următori poate crește – prin introducerea colectării separate a deșeurilor, iar informarea populației de a colecta selectiv corect aceste tipuri de deșeuri e prima necesitate pentru a atinge aceste ținte.

Cu ajutorul proiectului propus realizăm o platformă integrată de ghidare și informații legate de deșeurile municipale, în care in prima fază este țintită populația din județul Bihor. Platforma va putea fi utilizata atât de pe un calculator, cât și pe dispozitivele mobile (telefoane smart si tablete).

Proiectul vizează o platforma de baza de date pe internet, care conține informații utile legate de:

– ghid corect pentru sortarea deșeurilor

– calendarul de colectare din zona utilizatorului,

– informații asupra centrelor și punctelor de colectare (orare, preturi, modul de predare, ce deșeuri sunt acceptate: DEEE, baterii, medicamente, ulei, etc.)

– posibilitatea de raportare pentru deșeurile abandonate în locurile publice.

– posibilitatea de a solicita cereri individuale de transport de deșeuri de la operatorul din Zonă și un centru virtual, care are scop de a oferi gratis diferite materiale, mobile, echipamente, etc. care nu mai sunt de folos utilizatorului, dar mai este folosibil (reutilizare, prevenirea risipei inutile de resurse).

Pe lângă lansarea aplicației dorim să pregătim cursuri de formare pentru consilierii de mediu, angajații primăriilor din tot județul Bihor, pentru actualizarea cunoștințelor și a legislației europene și naționale în domeniul gestionării deșeurilor. Din motive financiare si/sau tehnice, acest personal nu dispune de o pregătire actualizată în domeniul protecției mediului. Cu implicarea tuturor primăriilor din județul Bihor, dorim să oferim ajutor în privința ridicării nivelului de profesionalism și în domeniul gestionării deșeurilor.

Cursul de formare planificat este acela de: Specialist în managementul deșeurilor.

 După absolvirea acestei curs, care va fi desfășurat în condiții de maximă siguranță în actualul context pandemic, participanții primesc un nivel înalt de cunoștințe profesionale în domeniul protecției mediului, ceea ce va fi de mare ajutor în munca lor zilnică.

Acest proiect va fi implementată în 10 luni, cu o echipa relativ restrânsă și prin contractarea de servicii externalizate. Proiectul se concentrează pe județul Bihor,dar acesta poate fi extins la nivel național și chiar internațional.

Descrierea aplicației vizate:

– 5 elemente/subaplicații

Aplicatia integrata a deseurilor (WASTEBOOK), cu urmatoarele subaplicații:

a) Ghid de selectare a deseurilor menajere, cu “free search”, cu a baza de date si descrierea acestora, cu o incadrare logicala IT pe diferite zone ale judetului. Programul trebuie sa selecteze dupa setările utilizatorului (UAT – urban sau rural), caracteristicile locatiei legat de colectarea selectiva, cate fractii sunt colectate (4 sau 5 fracții), daca sunt posibilitati de compostare a deseurilor verzi, etc. Programul trebuie sa ofera posibilitati in mai multe cazuri, si trebuie sa ofera si o versiune impotriva risipei sau refolosului pentru deseul respectiv. De exemplu: Cuvantul de cautare: perie de dinti uzata. Raspunsul primit: Daca peria de dinti e din plastic, si e uzata, te rog sa arunci in deseul rezidual. Daca peria de dinti nu este uzata, si e din plastic, dar nu mai este folosibila, te rog sa arunci in deseul reciclabil (sacul galben). Daca vrei sa contribui la un mediu mai curat si fara deseuri (Zero waste) cauta perie de dinti din material organic (de exemplu din bambus), care dupa folos se poate composta, sau aruncat in fractia de biodeseuri. Acest element al aplicatiei va putea fi accesat si fara inregistrare.

b) Ghid de cautare a centrelor si punctelor de colectare a deseurilor reciclabile, periculoase, medicale, haine (dupa 2023), electronice, de constructie sau deseurilor voluminoase. Cautarea ar fi conceput pe baza de locatie GPS, asezata pe harta cu punctele de locatie. Dupa selectarea deseului corespunzator, rezultatul ar fi o harta, cu punctele de preluare a deseurilor, care dupa click arata: strada si numarul exact a punctului, orarul, tipurile de deseuri care preia colectorul, si contact cu nr. de telefon si e-mail/pagina de web. Si aici ar intra o constientizare de risipa si reutilizare. De exemplu: daca ai un telefon mobil pe care nu mai folosesti (dar incă funcționează), ar veni o intrebare: te-ai gandit sa il predai la o organizatie caritativă, prin care ar putea sa il foloseasca altcineva? Sau sa pui pe un site publicitar gratis? Sa cautam astfel de organizatii/pagini? (daca spune ca da, putem redirectiona la o astfel de organizatie/pagina) Ai căutat pentru anvelope. Anvelopele de exemplu se poate reutiliza ca ghivechi de flori, sau diferite jocuri de copii: loc cu nisip, leagan, etc. Acest element al aplicatiei va fi putea fi accesat si fara inregistrare.

c) Calendar de colectare cu optiunea de a selecta UAT-ul ( utilizatorul va avea acces la toate calendarele de colectare din județul Bihor). Calendarul de pornire să fie întotdeauna UAT-ul setat în contul utilizatorului. Acest element al aplicatiei va putea fi accesat si fara inregistrare.

d) Waste Hunter – localizare a deseurilor abandonate gasite langa drum, sau in locuri publice. In acest aplicatie utilizatorul cu ajutorul telefonului mobil poate sa faca poze si sa trimite in baza de date a aplicatiei (cu localizare concreta in baza de GPS), care in urma va fi redirectionata la UAT-ul respectiv, totodată primește operatorul de salubritate din Zona respectivă și ADI-ul. Acest element al aplicatiei pentru raportare, necesita înregistrarea utilizatorului.

e) Centru virtual de oferire/cereri de obiecte/materiale/mobile etc. deja nefoloase pentru cetățeni. De ex. geamuri/usi termopane, care sunt bune, dar sunt schimbate din diferite motive. Acest element al aplicatiei va putea fi accesat si fara inregistrare pentru vedere.

Misiunea ADI ECOLECT GROUP Bihor

Misiunea asociației vizeaza dezvoltarea comunității județului Bihor cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor bihoreni, precum și asupra mediului înconjură Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în judetul Bihor, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

Implementarea unui sistem integrat operațional de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Bihor, în conformitate cu cerințele și pevederile directivelor Comunității Europene, în vederea conservării, protejării și inbunătățirii calității mediului respectiv implementarea colectării separate/selective a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

Colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de la întreaga populație a județului Bihor precum și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deșeuri;

Realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor municipale și asigurarea îndeplinirii țintelor privind deșeurile de ambalaje prin promovarea și implementarea în comun a unor programe de înființare, eficientizare și/sau dezvoltare a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților.

Asigurarea furnizării/prestării pe raza unităților administrativ-teritoriale asociate a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților, în condiții de eficiență și eficacitate respectiv implementarea proiectului prin înființarea, organizarea, gestionarea și exploatarea în interes comun a serviciilor.

Promovarea, finanțarea și implementarea în comun a unor programe de investiții pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea și/sau, dupa caz, modernizarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitatilor, inclusiv cu asistentă financiară nerambulsabilă din partea Uniunii Europene prin programele operationale sectoriale.

Misiunea noastră, reprezintă contribuția la creșterea calității vieții bihorenilor prin crearea politicilor publice de selectare, colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor, precum și crearea, implementarea și monitorizarea sistemului de managemant integrat al deșeurilor, la nivelul județului Bihor. Vom elabora și implementa politici publice de prestare a curățeniei în zonele publice. Impreună cu bihorenii vom acționa constant  ,, Pentru un Bihor curat” !

🔹Link descărcare Android: https://bit.ly/BihorCuratAndroid;
🔹Link descărcare iOS: https://apple.co/45apD7d.