Bihor Curat

Județul Bihor este locul pe care peste 1 milion de persoane îl numesc acasă sau locul perfect pentru concediu. Suntem binecuvântați cu câmpii, munți, peșteri, dar și apă geotermală cu proprietăți recunoscute în toată lumea. Datoria noastră este să protejam această bogăție.

De ce?

Pentru că această bogăție nu este un „produs” creat de noi. Este un dar, pe care avem datoria de a-l păstra pentru noi și pentru copiii noștri. Misiunea principală a Ecolect Bihor este un „Bihor curat”.

Ce poți face tu?

  • Colectezi deșeurile corect (VEZI CUM AICI) și îi înveți și pe alții cum să o facă.
  • Participi sau organizezi campanii de igienizare – calendarul și formularul de organizare le găsești AICI.

Mai multe despre noi...

Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în judetul Bihor, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

  • Implementarea unui sistem integrat operațional de gestionare a dșeurilor la nivelul județului Bihor, în conformitate cu cerințele și pevederile directivelor Comunității Europene, în vederea conservării, protejării și îmbunătățirii calității mediului, respectiv implementarea colectării separate/selective a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
  • Colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de la întreaga populație a județului Bihor, precum și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deșeuri.
  • Realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor municipale și asigurarea îndeplinirii țintelor privind deșeurile de ambalaje prin promovarea și implementarea în comun a unor programe de înființare, eficientizare și/sau dezvoltare a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localități.
  • Asigurarea furnizării/prestării pe raza unităților administrativ-teritoriale asociate a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților, în condiții de eficiență și eficacitate respectiv implementarea proiectului prin înființarea, organizarea, gestionarea și exploatarea în interes comun a serviciilor.
  • Promovarea, finanțarea și implementarea în comun a unor programe de investiții pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea și/sau, dupa caz, modernizarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitatilor, inclusiv cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin programele operaționale sectoriale.

Misiunea noastră reprezintă contribuția la creșterea calității vieții bihorenilor prin crearea politicilor publice de selectare, colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor, precum și crearea, implementarea și monitorizarea sistemului de managemant integrat al deșeurilor, la nivelul județului Bihor.

Vom elabora și implementa politici publice de prestare a curățeniei în zonele publice.

Obiectivul final: Bihor Curat!