Anunț selecție parteneri

? pentru desemnarea unei firme ce va asigura serviciile de promovare, organizare conferințe de presă și etc., pentru implementarea proiectului cu titlul „Aplicație integrată privind managementul deșeurilor în județul Bihor”, cod SIPOCA 939/MySMIS2014+ 151249.